Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

BIBLIOGRÁFIÁK

A HOLOKAUSZT - TÉMA az irodalomban

„Mert az ember nem felejthet, lelkében állandóan emlékeznie kell.”
(Franz Rosenzweig)

 

APITZ, Bruno: Farkasok közt védtelen (regény). Budapest, Európa, 1975.
BACSKAI Sándor: Az első nap. Budapest, Múlt és Jövő K., 2004.
BALLA Zsófia versei
BAUMAN, Zygmund: A modernitás és a holokauszt. Budapest, új Mandátum, 2001.
BENEY Zsuzsa versei
BERNÁTH László: Időmozaik: dokumentumregény. Budapest, Coldwell, 2005.
BETHLEN Oszkár: Élet a halál földjén (visszaemlékezés). Budapest, Kossuth, 1969.
BOROWSKI, Tadeusz: Kővilág. Válogatott versek és elbeszélések. Budapest, Múlt és Jövő, 1999.
BRAUN Róbert: Holocaust, elbeszélés, történelem. Budapest, Osiris, 1995.
BURKUS Valéria: Magamon átszűrve (dokumentumregény). Újvidék, Forum, Magyar Szó, 1981.
CSILLAG Olga, F.: Mert megtörtént a XX. Században (visszaemlékezések). Budapest, Magvető, 1969.
DEBRECZENI József: Hideg krematórium: Auschwitz regénye. Újvidék, Forum, 1975.
DOMOKOS József: Innen és túl az Óperencián (visszaemlékezés). Budapest, Gondolat, 1977.
EISEN, George: Árnyak játékai. Gyerekek a Holocaustban. Budapest, Akadémiai K., 1990.
EMBER Mária: El a faluból: önéletrajzi szociográfia. Budapest, Múlt és Jövő K., 2002.
EMBER Mária: Hajtűkanyar. (regény) Budapest, Szépirodalmi , 1974 ; Noran, 2007.
GALLÓ Olga: Tíz hónap Babilon. (önéletrajzi regény). Budapest, Szerző, 1978.
GERGELY Ágnes: Ajtófélfámon jel vagy. (versek) Budapest, Magvető, 1963.
GOLDSTEIN Imre: Álom az utolsó pillanatról: versek a holokausztról. Budapest, Múlt és Jövő, 1998.
GRÉDA József: Fogódzz a semmibe: lágerversek. Eked, Eked Publishing House, 1989.
HARSÁNYI Zimra: A téboly hétköznapjai: Egy diáklány naplójából. Budapest, Kozmosz, 1966.
HELLER Ágnes: Auschwitz és Gulág: esszégyűjtemény. Budapest, Múlt és Jövő K., 2002.
HELLER Ágnes: Lehet-e verset írni a holokauszt után? In: Uő: Auschwitz és Gulág: esszégyűjtemény. Budapest, Múlt és Jövő K., 2002. 21-36. p.
A holokauszt-diskurzus és a Sorstalanság. Részlet Szirák Péter Kertész Imre-monográfiájából. http://www.litera.hu/irodalom/a-holokauszt-diskurzus-es-a-sorstalansag [2011. jan. 27.]
HOLUJ, Tadeusz: A mi világunk vége (regény). Budapest, Kossuth, 1964.
HORVÁTH Rita (szerk.): Holokauszt a világirodalomban. Budapest, ELTE BTK, 2005.
ISAKIEWICZ, Elzbieta: Vörös Ceruza: dokumentumregény a lengyel Wallenbergről, Henryk Slawikról. Budapest, Múlt és Jövő K., 2004.
JÁK Sándor: Emberek a máglyán (dokumentumregény). Budapest, Táncsics, 1959.
JANI Anna: A hiány metaforái: jegyzetek József Attila, Pilinszky János és Beney Zsuzsa költészetéhez. = Vigília 2007. 3. 199-202. p.
KERTÉSZ Imre: A holocaust mint kultúra. Budapest, Századvég, 1993.
KERTÉSZ Imre: Sorstalanság (regény). Budapest, Magvető, 2004.
KISANTAL Tamás: Narratív szerkezet és történelemkoncepció a korai holokauszt-szövegekben. Konferenciaelőadás a Második Veszprémi Regénykollokviumon 2005. szept.
KISANTAL Tamás (szerk.): Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem. Budapest, Kijárat K., 2009.
KISANTAL Tamás: Túlélő történetek. Budapest, Kijárat K., 2009.
KONRÁD György: Elutazás és hazatérés. (regény) Budapest, Noran, 2002.
KOSINSKI, Jerzy: A festett madár (regény). Budapest, Európa, 1990.
KÕBÁNYAI János: A holokauszt mint elbeszélés. Budapest, Múlt és Jövő K., 2005.
KÕBÁNYAI János: Az út szélén – Holocaust életek: antológia. Budapest, Múlt és Jövő K., 2004.
KÕBÁNYAI János: Légy áldott! Exodusregény. Budapest, Múlt és Jövő K., 1998.
KÕMÛVES Imre: Az ember fiai (regény). Budapest, Magvető, 1967.
KRAUSZ Katalin: A vérvád és az antiszemitizmus ábrázolása néhány irodalmi műben. In: Fenyő D. György (szerk.): Nézőpontok, motívumok: Irodalmi témakörök. Budapest, Krónika Nova, 2001. 47-81. p.
LÁSZLÓ Károly: Tóparti nyaralás. Egy túlélő visszagondol. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi K., 1990.
LEVI, Primo: Akik odavesztek, és akik megmenekültek. Budapest, Európa, 1990.
LEVI, Primo: Ember ez?- Fegyvernyugvás. Budapest, Európa, 1994.
MÁRTON László: Árnyas főutca.(regény) Pécs, Jelenkor, 1998, 2000.
MELCZER Tibor: „Ha minden összetört…”Radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében. Budapest, Argumentum, 2003.
MERLE, Robert: Mesterségem a halál. (regény) Budapest, Európa, 2000.
MÓZES Teréz: Bevérzett kőtáblák. Nagyvárad, Literátor, 1993.
OPDYKE, Irene: Két kezemmel: A Holocaust túlélőinek és megmentőjük emlékére. Budapest, Trívium, 2001.
PÉCSI Katalin (szerk.): Sós kávé: Elmeséletlen női történetek. Budapest, Novella, 2007. (Eszter-könyvek)
RADNÓTI Miklós versei
ROSENFELD, Alvin H.: Kettős halál. Gondolatok a holokauszt-irodalomról. Budapest, Gondolat, 2010.
SALAMON Pál: Fellebbezés a siralomházból. Budapest, Tericum, 2005.
SEMPRUN, Jorge: A nagy utazás (regény). Budapest, Európa, 1982.
SIMON Magda: Váradi harangok. Vallomások, életképek, dokumentumok. Bukarest, Kriterion, 1975.
SPIEGELMAN, Art: Maus. Egy túlélő regénye.(képregény) Budapest, Napra-Forgó, 1989.
SZÉKELY Magda versei
SZÉP Ernő: Emberszag (regény). Budapest, Corvina, 1945. ; Budapest, Osiris, 2001.
ZSOLT Béla: Kilenc koffer. (regény) Budapest, Magvető, 1980.
 
Filmes feldolgozások:
Begnini
Lanzmann
Mihaileanu
Polanski
Spielberg

 

További számok bibliográfiái: 

1. szám - A NYELVÚJÍTÁS KORA
3. szám - A ROMANTIKA KORÁNAK IRODALMÁRÓL


<< vissza