Cikkek, tanulmányok Források Bibliográfiák Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

 BIBLIOGRÁFIÁK 

AZ IRODALMI KULTUSZRÓL
 
 
„Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb.”
(Horatius)
 
A magyarországi kultuszkutatás válogatott bibliográfiája. (összeáll. Vajda Ágnes, Vörös Boldizsár) In: Kalla Zsuzsa – Takáts József – Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás: Kultusztörténeti tanulmányok 4. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 324-375. p.
Az irodalom és kultuszképződés című konferencia anyaga. = Irodalomtörténeti közlemények 1990. 3. tematikus különszám
DÁVIDHÁZI Péter: Egy irodalmi kultusz működése. = Valóság 1987. 12. 57-70. p.
DÁVIDHÁZI Péter: Három alapelv az irodalmi kultusz vizsgálatához. = Literatura 1989. 3-4. 380-397. p.
DÁVIDHÁZI Péter: „Isten másodszülöttje.”A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Budapest, Gondolat, 1989.
FODOR Géza: Egy irodalomkutatási szempont elsőszülöttje. = Irodalomtörténeti közlemények 1991. 2. 200-214. p.
FÛZFA Balázs: Egy irodalmi kultusz születése: Az Ottlik-kultusz első évtizede Kőszegen és Szombathelyen. http://www.papiruszportal.hu/site/?f=98p=33&n=172   [2011. febr. 1.]
KALLA Zsuzsa (szerk.): Az irodalom ünnepei: Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, Agroinform, 2000.
KALLA Zsuzsa (szerk.): Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1997.
KALLA Zsuzsa – TAKÁTS József – TVERDOTA György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005.
KALLA Zsuzsa – RATZKY Rita (összeáll.): Beszélő tárgyak: A Petőfi család relikviái. Budapest, Argumentum, 2006.
KALLA Zsuzsa (szerk.): Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1994.
KATONA Béla: Bessenyei György és Nyíregyháza (1747-1997): megjelent az író születésének 250. és a nyíregyházi Bessenyei-kultusz kibontakozásának 100. évfordulója alkalmából. Nyíregyháza, Rím, 1997.
KERESZTESNÉ VÁRHELYI Ilona: Egy kultusz metamorfózisai. A kultuszképződés modellje a debreceni Csokonai-kultusz fejlődésében. In: Kalla Zsuzsa (szerk.): Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000. 188-197. p.
KISANTAL Tamás: Személyek és kultuszok: Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyvéről. http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=558  [2011. febr. 1.]
LAKNER Lajos: „Csodás színeváltozás”…Irodalom és múzeum. = Literatura 2000. 4. 359-377. p.
LAKNER Lajos: Irodalom, kultusz, társadalmi nyilvánosság. = Korunk 2007. 6.  http://epa.oszk.hu/00400/00458/00126/3506.html   [2011. febr. 1.]
LAKNER Lajos: Múzeum és irodalmi hagyomány. = Nyelvünk és kultúránk 1999. 64-75. p.
MARGÓCSY István: „…Égi és földi virágzás tükre”: Tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról. Budapest, Holnap, 2007.
PORKOLÁB Tibor: „A hálás utókor”: Az emlékjelállítás mint rituális (ön)legitimáció. = Széphalom 1999. 151-163. p.
PORKOLÁB Tibor: A hódolat retorikája (A Magyar Irodalom Pantheonja). = Irodalomtörténet 1998. 1-2. 253-270. p.
PORKOLÁB Tibor: „Napjainknak pantheonja épül”: Közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd. Budapest, Anonymus, 2005. (Belépő)
PORKOLÁB Tibor: Szabadságharcos mitológia és irodalmi kultuszképződés. = Honismeret 1999. 1. 66-74. p.
PRAZNOVSZKY Mihály: „A szellemdiadal ünnepei”. A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. század közepén. Budapest, Mikszáth K., 1998.
PRAZNOVSZKY Mihály: Az irodalmi emlékhely mint a kultusz egyik intézménye vagy szentélye. = Irodalomismeret 1991. 1. 6-12. p.
RÁKAI Orsolya: Kultusz, paradoxon, endoxa. Megjegyzések az irodalmi kultuszok elméleti problémáihoz. http://www.kultuszok.hu/szovegek/kultuszok_hu_rakai_endoxa.doc  [2011. febr. 1.]
SCHMIDT, Shannon McKenna: Regényes úti célok. Irodalmi emlékhelyek világszerte. (magyar vonatkozású részek: Domokos Áron) Budapest, Geographia, 2009. (Glóbuszjárók)
SZALMÁNÉ FARAGÓ Éva: A makói József Attila Emlékbizottság története 1967-1974. Makó, Marosvidék Baráti Társ. , 2006.
TAKÁTS József (szerk.). Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Kijárat, 2003.
TAKÁTS József: Ismerős idegen terep: irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok. Budapest, Kijárat, 2007.
TAKÁTS József: A kultuszkutatás és az új elméletek. = Holmi 2002. 12. 1534-1544. p.
TVERDOTA György: A komor föltámadás titka: A József Attila-kultusz születése. Budapest, Pannonica, cop. 1998.
TVERDOTA György: A kultuszkutatás divatja. http://www.kultuszok.hu/szovegek/kultuszok_hu_tverdota_gyorgy.doc  [2011. febr. 1.]

ZSÁK Judit: Találkozás egy szellemmel: kultusz, kiadástörténet, emlékezet. Budapest, Új M. K., cop. 2009.

További számok bibliográfiái: 

1. szám - A NYELVÚJÍTÁS KORA
2. szám - A HOLOKAUSZT-TÉMA AZ IRODALOMBAN
3. szám - A ROMANTIKA KORÁNAK IRODALMÁRÓL
4. szám - A NÕ
5. szám - APOKALIPSZIS-ÁBRÁZOLÁS AZ IRODALOMBAN 
6. szám - GYERMEKIRODALOM 
7. szám - AZ IRODALMI KULTUSZRÓL

 


<< vissza