Cikkek, tanulmányok Források Tananyagok, modultervek Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

8. szám - Ipari forradalom kora

(Tanulmányok a Kreatív Történelem tanulmányi versenyhez)

Tematikus számunk a Kreatív Történelem elnevezésű országos tanulmányi versenyhez kötődik. A vetélkedő a 2012/2013-as tanévben az ipari forradalmak korát járja körbe a tudomány- és technikatörténet, a társadalomtörténet, a művelődéstörténet és a gazdaságtörténet szempontjait egyaránt figyelembe véve.
Az itt közölt tanulmányok nem csupán a versenyre készülést segítik, hanem a 19. századi történelem iránt érdeklődőket is gazdagítja azzal, hogy, új összefüggésekre világítanak rá, új szempontokat vetnek fel.
 
Cikkek, tanulmányok - 8.szám

Eőry Gabriella
Pesti Casino, Nemzeti Casino és a kaszinómozgalom

Sipos András
Városaink az ipari forradalom korában

Hahner Péter
Az ipari forradalom problémájáról

Majoros István
Fejlődési utak a 19. századi Európában III - A hétköznapok világa - Szabadidő-művelődés


7. szám - A sokszínű történelem

 
Cikkek, tanulmányok - 7.szám

Végh Ferenc
Török kori végváraink

dr. Pesti Jánosné
Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai

Pálffy Géza
Függetlenségért vívott szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? Bocskai István 1604-1606. évi mozgalmának megítéléséről

Pilkhoffer Mónika
Egy kortárs szobor, mint történeti forrás

Máté Gábor
A kárászi Istálló Múzeum

Nagy Mariann
A nemzetiségi kérdés a 20.század (1928-48) tankönyveiben

Tamás Renáta
Az egységes Németország megalakulásának témája a történelemtankönyvekben a két világháború közötti időszaktól 1945-ig (Szakdolgozati tanulmány)


Modultervek, tananyagok - 7.szám

Priskinné Rizner Erika
Bocskai - felkelés vagy Bocskai - szabadságharc?

 
6. szám - Ókor
 
Cikkek, tanulmányok - 6.szám

Gárdonyi Máté
A kereszténység kezdetei az újabb kutatások fényében - Médiaszenzációk és bibliai régészet

Nagy Árpád Miklós
Az ókori görög és római művészet napjaink oktatásába

Vilmos László 
Az athéni demokrácia

Vér Ádám
Az Újasszír Birodalom adminisztrációja és hadserege

Szabó Ádám
Szemelvények a római kori Pannonia vallástörténetéből


Források - 6.szám


Vér Ádám
Az Újasszír Birodalom adminisztrációja és hadserege - Források


Modultervek, tananyagok - 6.szám

Bosnyákné Szűcs Erzsébet
Az athéni demokrácia kialakulása; az athéni demokrácia intézményei, működése

Herner Mihály
Az Asszír birodalom

Bánkuti Gábor
A Názáreti Jézus nyomában

 

 

5. szám - Eszmetörténet
 
Cikkek, tanulmányok - 5.szám

Bebesi György
Marx, marxizmus - Egy sokat vitatott ideológia vázlata és oktatása a középiskolában

Majoros István
A liberalizmusról

Hahner Péter
A konzervativizmus

Dr. Bánkuti Gábor
A keresztény szocializmus

Vitári Zsolt
A 20. századi totális szélsőjobboldali rendszerek ideológiája

Források - 5.szám


Majoros István
Források - A liberalizmusról című tanulmányhoz


Modultervek, tananyagok - 5.szám

Engel Mária
Szocialista irányzatok a 19. században

Sárváriné Lóky Gyöngyi
A liberalizmus eszmerendszere

Bosnyákné Szűcs Erzsébet
A konzervativizmus

Priskinné Rizner Erika
XX. századi szélsőjobboldali rendszerek ideológiája

Bánkuti Gábor
Óraterv a keresztényszocializmus tanításához

 
 
4. szám - Magyarország a 20. században
 
Cikkek, tanulmányok - 4.szám

Gyarmati György
A Rákosi-korszak – másképp szemlélésének – vázlata (1945-1956)

Dévényi Anna
A magyar külpolitika a második világháború kitörésétől az ország német megszállásáig

Ripp Zoltán
A rendszerváltás Magyarországon

Vonyó József
Minta vagy tanulság? Avagy miért hasznos, miként érdemes tanítani/tanulni Magyarország két világháború közötti történetét?

Pilkhoffer Mónika
A bányászat hatásai Pécsett a 20. század első felében, különös tekintettel az épített környezet alakulására

Slachta Krisztina
Kádár-korszak, társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban

Források - 4.szám


Dévényi Anna
A magyar külpolitika a második világháború kitörésétől az ország német megszállásáig

Ripp Zoltán
Források - A rendszerváltás Magyarországon című tanulmányhoz

Pilkhoffer Mónika
A bányászat hatásai Pécsett a 20. század első felében, különös tekintettel az épített környezet alakulására - források

Slachta Krisztina
Kádár-korszak, társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban (1956-1989) - források


Modultervek, tananyagok - 4.szám

Dévényi Anna
A magyar külpolitika a második világháború kitörésétől az ország német megszállásáig

Baranyai Balázs
A magyar rendszerváltozás

Dörnyei Krisztina
A pécsi bányászat hatásai a város fejlődésére a 19-20.század elején a dualizmus korában.

Priskinné Rizner Erika
Modulterv a Kádár-korszak tanításához

Bánkuti Gábor
Modulterv a Rákosi-korszak tanításához

 
3. szám - A barokk és a reformáció kora
 
Cikkek, tanulmányok - 3.szám

Hahner Péter
Franciaország a 17-18. században

Katus László
A barokk fogalma, változatai, irodalma, művészete. A magyar barokk

Pálffy Margit
Anglia története a 17. században

Sashalmi Endre
Az abszolutizmus

Varga Szabolcs
A reformáció

Források - 3.szám


Hahner Péter
Franciaország a 17-18. században - források

Katus László
A barokk fogalma, változatai, irodalma, művészete. A magyar barokk - források

Pálffy Margit
Anglia története a 17. században - források


Modultervek, tananyagok - 3.szám

Engel Mária
A francia abszolutizmus – Egy nap a Napkirály udvarában

Monok Zoltán
Az európai abszolutizmusok

Magasi András
Anglia a XVII. században

Stehler György
Reformáció és katolikus reform

Kislexikon

 
 
2. szám - A magyar középkor 
 
Cikkek, tanulmányok - 2.szám

Dr. Varga Szabolcs
Árnyak és fények a Jagellók korában

Dr. Horváth Richárd
Mátyás király és kora. A király személye és az ország irányítása

Dr. B. Szabó János
Mohácsi vész

Dr. Fedeles Tamás
A középkori Pécs

Források - 2.szám


Mátyás király és kora. A király személye és az ország irányítása ­- Források

Mohácsi vész - források

A középkori Pécs - források


Modultervek, tananyagok - 2.szám

Perger Attila
Jagelló-kor

Bosnyákné Szűcs Erzsébet
Mátyás a nagyhatalmú király

Engel Mária
A mohácsi katasztrófa és a hozzá vezető okok

Sárváriné Lóky Gyöngyi
A középkori Pécs - Helytörténeti modulterv a gimnáziumok 10. évfolyama számára

Kislexikon

 
 
1. szám - Nemzetiségek és nemzetiségi mozgalmak
 
Cikkek, tanulmányok - 1.szám


Források - 1.szám 


<< vissza