Cikkek, tanulmányok Források Tananyagok, modultervek Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

Lectori salutem!

Az Árkádia weboldal szerzői

Az Árkádia weboldal olyan közös hely, találkozópont, fórum, ahol az elmélet találkozik a gyakorlattal, ahol két félből egy egész lesz, ahol a tartalom neki megfelelő formát kap. Az Árkádia az együttműködés, a közös munka színtere. Szakmai kooperáció a tudomány és az oktatás között.
Korszakunkban a történelemtanításnak és a történelemtanároknak többféle kihívással kellett szembenéznie. A rendszerváltás után előbb tartalmi, majd módszertani szempontból kellett „újratanulni” a szakmát. A történettudomány hasonló leckét kapott. S miközben ezzel foglalatoskodott, egyre kevesebb figyelme jutott „felhasználói,” köztük is a legfontosabb, a közoktatás számára.
E találkozóponton keresztül szeretnénk, ha a tudomány művelői megismernék napjaink történelemoktatását és véleményt formálnának róla, sőt fel szeretnénk kelteni az igényüket, hogy – javító szándékkal – bele is szóljanak. A történelemtanároknak a közös hely a történettudomány legfrissebb eredményeit, a szakmai fejlődés lehetőségét kínálja rövid, tömör és közérthető formában.  
A folyóirat több célt tűzött maga elé. Egyrészt a legújabb kutatási eredményeket kívánja bemutatni, mégpedig úgy, hogy azokat általában összeveti a tankönyvekben szereplő tartalmakkal. A honlapon ez történeti tanulmányok formájában jelenik meg, amelyek mellett a szerzők az adott témákhoz további irodalmat is ajánlanak. Másrészt a tanítás során jól alkalmazható történeti források közreadásával segíti a forrásközpontú történelemtanítást (minden tanulmányhoz mellékletként válogatott forrásokat, forrásrészleteket közlünk). Harmadrészt az előbb említett két egységre építve, illetve azokat felhasználva gyakorló középiskolai tanárok által elkészített modultervek válnak közkinccsé. Végül, de nem utolsó sorban a folyóirat színteret biztosít a hozzászólásoknak, javaslatoknak, az érdemi párbeszédnek.
Internetes orgánumunk tematikus számokkal fog megjelenni, olyan témákat, korszakokat tűz napirendre, amelyek akár tudományos, akár módszertani szempontból problematikusnak számítanak.
A jövőbeni eredményes együttműködés reményében ajánljuk az Árkádiát a tisztelt érdeklődők figyelmébe.

Pécs, 2010. május 20.
Szerkesztők

 


<< vissza