Cikkek, tanulmányok Források Tananyagok, modultervek Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

nyomtatás

 [A forráshoz tartozó tanulmány]                    [A forráshoz tartozó tananyag]

 

Gerhard Seewann

 
A magyarországi németség történetének főbb csomópontjai – Források, statisztikai adatsorok
(Fordította: Rutsch Nóra)
 
 
1. A Magyarországon élő németek és zsidók száma és aránya 1720-1960 között a mindenkori történelmi határokon belül
év
összlakosság
 
németek
németek aránya (%)
Zsidók1
zsidók aránya (%)
1720
4,000.000
606.000
15,1
12.000
0,03
1805
8,750.000
1,100.000
12,5
130.000
1,5
1851
11,544.000
1,356.652
11,8
366.000
3,2
1880
13,729.000
1,953.911
12,5
625.000
4,6
1910
18,215.000
2,037.435
9,8
910.000
5,6
1920
7,986.875
550.062
6,9
473.355
5,9
1930
8,685.109
477.153
5,5
444.567
5,1
1941
9,316.074
 
 
400.980
4,3
1941a2
 
475.491
5,1
 
 
1941b3
 
302.198
3,4
 
 
1949
 
22.455
 
134.000
 
1960
9,961.044
50.765
0,5
 
 
1) Zsidó felekezethez tartozás bevallás alapján
2) 1941a: Német anyanyelvet vallók
3) 1941b: Német nemzetiséget vallók
Források: Don, Yehuda - George Magos: The Demographic Development of Hungarian Jewry. Jewish Social Studies 1983. 208.p.; Gottas, Friedrich: Die Deutschen in Ungarn. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band 3/1. Die Völker des Reiches. Wien 1980, 345.p.; 1720-hoz: Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. Budapest, KSH, 1896. 48.p.; Spannenberger Norbert: Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter Horthy und Hitler. München, 2002. 431.p.; Az 1941 évi népszámlálás. 3/a kötet, Anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret. Budapest, KSH, 1983. 14.p.
 
2. a) A németek száma és lakosságon belüli aránya a Magyar Királyságban, 1880-1910 (Horvátországgal együtt)
Év
Összlakosság
Németek
Százalékos arány
1880
15,642.102
1,953.911
12,5
1890
17,349.398
2,107.577
12,2
1900
19,254.559
1,135.181
11,1
1910
20,886.487
2,037.435
9,8
 
2. b) A németek száma és összlakosságon belüli aránya a Magyar Királyságban, 1880-1910 (Horvátország nélkül)
Év
Összlakosság
Németek
Százalékos arány
1880
13,749.603
1,870.772
13,6
1890
15,162.988
1,990.084
13,1
1900
16,838.255
1,999.060
11,9
1910
18,264.533
1,903.357
10,4
 
3. A németek felekezeti megoszlása a Magyar Királyságban, 1880-1910  (Horvátországgal együtt)
 
Abszolút számokban
Százalékos arány
1880
1900
1910
1880
1900
1910
Római kat.
1,299.841
1,457.972
1,372.103
66,52
68,28
67,33
Görög kat.
1.180
1.432
1.785
0,06
0,06
0,08
Református
25.283
27.906
26.964
1,29
1,30
1,32
Evangélikus
395.879
427.802
429.687
20,26
20,03
21,08
Ortodox
6.856
2.252
2.494
0,35
0,10
0,12
Unitárius
67
113
168
0,003
0,005
0,008
Izraelita
223.449
216.698
203.230
11,34
10,14
9,97
Egyéb
1.356
1.006
1.004
0,06
0,04
0,04
 
4. A német agrárnépesség megoszlása birtoknagyság szerint, 1910
 
Magyarország
Dunántúl
Dél-Magyarország
%
%
%
100-1000 hold
2.997
0,7
405
0,3
1.490
1,2
50-100 hold
10.555
2,5
1.743
1,2
5.771
4,6
10-50 hold
133.715
32,4
47.794
32,4
37.347
29,3
5-10 hold
65.442
15,9
25.081
16,9
13.249
10,4
5 hold alatt
85.031
20,6
36.049
24,4
18.855
14,7
Szolgálók
26.823
6,5
9.772
6,6
10.860
8,5
Mezőgazdasági dolgozók
82.903
20,0
25.088
17,0
36.927
29,0
Egyéb
5.673
1,4
1.621
1,2
2.989
2,3
Összesen
413.119
100,0
147.552
100,0
127.488
100,0
 
5. Német lakosság Magyarország egyes területein
 
Összlakosság
Németek száma
Százalékos arány
Nyugat-Magyarország
 
 
 
1880
1,003.154
338.686
33,8
1900
1.155.917
345.805
29,9
1910
1,203.532
332.148
27,6
Bánát
 
 
 
1880
1,308.337
346.842
26,5
1900
1,528.605
410.359
26,8
1910
1,582.133
387.545
24,5
Bácska
 
 
 
1880
638.063
170.823
26,8
1900
766.779
192.267
25,1
1910
812.385
190.697
23,5
Schwäbische Türkei
 
 
 
1880
528.057
176.721
33,5
1900
587.946
188.344
32,0
1910
629.737
186.673
30,1
Budapest
 
 
 
1880
360.551
123.308
34,2
1900
732.322
104.520
14,3
1910
880.371
78.882
9,0
Erdély
 
 
 
1880
2,084.049
211.748
10,2
1900
2,476.998
233.019
9,4
1910
2,678.367
234.085
8,7
Nyugat- Magyarország: Vas, Sopron, Moson és Pozsony vármegyék Sopron és Pozsony városokkal.
Bánát: Torontál, Temes, Krassó-Szörény vármegyék Pancsova, Temesvár, Versec városokkal.
Bácska: Bács-Bodrog vármegye Baja, Szabadka, Újvidék, Zombor városokkal.
Schwäbische Türkei: Tolna és Baranya vármegyék Péccsel.
 
6. A házas termékenység a Magyar Királyságban 1900–1910 között
Az élveszületések száma az adott évben ezer főnyi házas, 15 és 49 év közötti nőre vonatkoztatva
 
1900
1910
Magyarok
223
207
Németek
198
173
Szlovákok
241
219
Románok
193
190
Rutének
236
227
Horvátok
244
236
Szerbek
217
207
Magyarország összesen
217
201
Horvátország
225
207
Lajtán túli területek
242
216
 
7. A Habsburg Monarchia nemzetiségeinek növekedése 1850-tól 1910-ig (%)
 
1850 - 1910
Németek
52,3
Csehek
59,5
Szlovákok
10,7
Lengyelek
143,6
Rutének
35,8
szerbek és horvátok
38,2
Szlovének
10,5
Románok
31,4
Olaszok
48,2
Magyarok
106,7
Összesen:
58,1
 
8. Kivándorlás Magyarországról a Habsburg Monarchián kívüli országokba 1899 és 1913 között, anyanyelv szerint (Horvátországgal együtt)
 
Kivándorlók száma
100.000 főre vetítve
Az egyes nemzetiségekből kivándorlók aránya az összes kivándorlóhoz viszonyítva (%)
A nemzetiségek aránya az összlakossághoz viszonyítva 1900-ban (%)
Magyarok
401.123
280
28,9
45,4
Németek
232.591
747
16,7
11,1
Szlovákok
300.432
1008
21,6
10,5
Rutének
54.980
811
3,9
2,2
Horvátok
137.266
469
9,9
8,7
Szerbek
64.180
4,6
8,7
Románok
184.512
423
13,3
14,5
Egyéb
15.441
-
1,1
2,1
Összesen
1,390.525
458
100
100
 
9. Az írni-olvasni tudók aránya és az iskolázottság Magyarországon 1880-1910 (Horvátországgal és Erdéllyel együtt)
 
Az írni-olvasni tudók
A középiskolát végzettek aránya a férfi lakosságon belül 1910-ben (%)
adott népcsoport összlakossághoz viszonyított aránya (%)
6 év feletti összlakossághoz viszonyított aránya (%)
 
1880
1910
1910
4 osztály
8 osztály
Magyarok
44,6
67,0
79,2
6,9
3,6
Németek
56,8
70,4
82,2
4,1
1,7
Szlovákok
32,9
58,0
69,7
0,6
0,2
Románok
9,2
28,2
33,1
1,2
0,6
Rutének
7,3
22,7
27,9
0,2
0,1
Horvátok
19,8
47,0
56,0
2,2
1,2
Szerbek
40,4
48,0
1,7
0,9
 
10. Választásra jogosultak anyanyelv szerinti megoszlása 1910-ben
 
Választásra jogosultak nemzetiségi megoszlása
24 év feletti férfi lakosság megoszlása anyanyelv szerint
A választásra jogosultak aránya a felnőtt férfi lakosság körében
 
1000 főre vetítve
százalékos arány
százalékos arány
százalékos arány
 
Magyaro.
Erdély
Magyaro.
Erdély
Magyaro.
Erdély
Magyaro.
Erdély
Magyarok
590,6
46,5
59,8
56,2
58,8
34,4
27,9
20,9
Németek
112,8
12,7
11,4
15,3
10,7
8,6
29,3
22,5
Szlovákok
105,5
0,1
10,7
0,1
11,2
0,1
26,1
9,1
Románok
90,1
23,3
9,1
28,2
10,5
55,7
23,9
6,4
Rutének
30,2
 
3,1
 
2,4
0,1
35,1
1,7
Horvátok
11,5
 
1,2
 
1,3
 
25,3
 
Szerbek
28,6
 
2,9
 
3,2
 
24,4
 
Egyéb
17,4
0,1
1,8
0,2
1,9
1,5
25,3
1,3
Összesen
986,8
82,7
100
100
100
100
27,4
12,6
 
11. A magyar és a német lakosság foglalkozási szerkezete a Lajtán túli területeken anyanyelv szerint 1910-ben (%)
 
Magyarok
Németek
Országos átlag
100 hold feletti nagy- és középbirtokok
0,52
0,48
0,36
50 – 100 holdas kisbirtokok
0,74
0,49
0,72
20 – 50 hold
3,86
6,61
4,78
5 – 20 hold
13,72
17,07
21,78
5 hold alatt
9,57
10,39
14,74
Kisbirtokok összesen
27,89
35,,37
42,01
Egyéb önálló mezőgazdasági dolgozók
0,70
0,34
0,56
Ipari, kereskedelmi és közlekedési önálló dolgozók
11,90
17,69
9,80
Önállóak összesen
41,01
53,88
52,73
Hivatalnokok, alkalmazottak a mezőgazdaságban, kereskedelemben, iparban, közlekedésben
2,33
1,60
1,40
Hivatalnokok, alkalmazottak a közszférában, tisztek, értelmiség
3,63
2,00
2,39
Hivatalnokok, alkalmazottak összesen
5,96
3,60
3,79
Mezőgazdasági munkások és alkalmazottak
25,29
12,95
21,36
napszámosok
2,34
2,91
2,40
Iparban és bányászatban dolgozók
11,44
15,13
9,50
Kereskedelemben és közlekedésben dolgozók
4,79
2,56
3,11
Bérmunkások összesen
43,86
33,55
36,37
Közszféra alkalmazottai, altisztek
1,67
1,34
1,20
Házi cselédek
2,81
1,94
2,06
Bérből és fizetésből élők összesen
54,30
40,43
43,42
Nyugdíjasok, háztulajdonosok
1,93
3,60
1,68
Egyéb
2,76
2,09
2,17
Összesen
100
100
100
Források az 1-10. számú táblázatokhoz: A magyar Központi Statisztikai Hivatal által megjelentetett kötetek a népességszámlálásokról, továbbá Gottas, Friedrich: Die Deutschen in Ungarn. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, 3/1. kötet: Die Völker des Reiches. Bécs, 1980. 345-367.; Seewann, Gerhard - Sitzler, Kathrin: Ungarns Nationalitäten. In: Südosteuropa 34 (1985) 7-8. füzet, 383-402.
 
12. A magyarországi németek foglalkozási szerkezete 1930-ban
 
Abszolút számokban (fő)
Százalékos arány (%)
Mezőgazdaság
122.716
55,4
Ipar
49.422
22,3
Városi szolgáltatók
9.179
4,4
Kereskedelem, bank
7.474
3,4
Közigazgatás
6.859
3,1
Napszámosok
4.110
1,9
Bányászat
3.672
1,7
Közlekedés
3.083
1,4
Egyéb foglalkoztatottak
2.339
1,1
Hadsereg
758
0,3
Nyugdíjasok
11.165
5,0
Forrás: Kovács Alajos: A németek helyzete Csonka-Magyarországon a statisztika megvilágításában. Budapest, 1936. 49.p.
 
13. A gazdasági elit (vezető pozícióban lévő személyek) etnikai megoszlása Magyarországon 1927-1943 (%)
 
1927
1937
1943
átlag
Magyarok
40,5
48,2
57,8
51,7
Zsidók
33,8
28,0
17,5
23,9
Németek
21,0
19,6
22,3
20,9
Egyéb
4,7
4,2
2,4
3,5
Összesen
100
100
100
100
Forrás: Lengyel György: The Ethnic Compositions of the Economic Elite in Hungary in the Interwar Period. In: Yehuda Don - Victor Karady (eds.): A Social and Economic History of Central European Jewry. London, 1989, 231.p.
 

 


<< vissza