Cikkek, tanulmányok Források Tananyagok, modultervek Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

nyomtatás

 

Pilkhoffer Mónika
 
A bányászat hatásai Pécsett a 20. század első felében, különös tekintettel az épített környezet alakulására
 
források
 
 

1. Széntermelés

A társasági bányák kőszéntermelése:
 
év                                métermázsa
 
1853                           22,628
1859                           1,021,616
1865                           2,037,112
1877                           3,664,751
1878                           4,084,226
1883                           4,488,637
1888                           3,536,721
1893                           4,868629
1895                           5,835457
1896                           6,146,403
1900                           7,331,425
1901                           7,386839
1902                           6,077,351
1903                           6,082,731
1904                           6,083243
1905                           5,081668
1906                           6,366,073
 
(Az I. Cs. Kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság Pécs melletti kőszénbányái. Az 1907. évi pécsi országos kiállítás alklamából a kiállítás látogatóinak ajánlja a Társaság. Pécs, 1907. 14. o.)
 
 
2. Gyarmatosítás”
 
„Miután mindjárt a bányászat megkezdésénél elégséges állomány elhelyezése a körülfekvő helységekben lehetetlen volt, az idegen munkások elhelyezéséről kellett gondoskodni. Jelenleg két fő telep van, egy a pécsi és egy a szabolcsi bányakerületben; azonfelül 15 kisebb telep az egyes üzemi pontok közvetlen közelében. Ezeken összesen 463 társasági lakóház áll 1594 lakással. Továbbá 4 társasági vendéglő, 3 kenyérsütőház, 4 élelmi raktár, 1 templom, 7 iskolaépület, 1 kioszk, 1 kórház, 2 szükségkórház, 1 kórházi mosókonyha.
Mindegyik lakás konyhakerttel és gazdasági épületekkel van ellátva az eleség elhelyezésére és háziállatok (disznók, kecskék, baromfi stb.) tartására.
A lakások a munkásoknak mérsékelt bérért adatnak ki; azonfelül háziszükségletökre bizonyos szénilletményt is kapnak ingyen. A társasági lakás kibérlésére nem kényszeríttetnek és a munkások tetszésére van bízva, hogy ezekben vagy magánházakban lakjanak.
A távolabbi falvakban lakó munkások részére, kik csak pihenőnapokon mehetnek haza, több hálóterem van berendezve.
A bányaüzemhez tartozó és kezelési czélokra nem szükséges földbirtokok (szőlők, szántóföldek és rétek) a munkásoknak mérsékelt árakon bérbe vannak adva.
A közrend és biztonságról Pécsbányatelepen Pécs városa gondoskodik, mely egy alkapitányt és több rendőrt tart itt állandóan. A 4 falusi község részére az állam Szabolcson csendőrállomást tart fenn.
Az egyes üzempontoknál a munkások és felvigyázók használatára több fürdő van berendezve.
A társaság 28 km. utakat tart fenn.”
 
(Az I. Cs. Kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság Pécs melletti kőszénbányái. Az 1907. évi pécsi országos kiállítás alklamából a kiállítás látogatóinak ajánlja a Társaság. Pécs, 1907. 25-26.o.)
 
 
 
 
 
 
 

 


<< vissza