Cikkek, tanulmányok Források Tananyagok, modultervek Tananyagok, modultervek Ajánlók Korábbi számaink tartalma Elérhetőségeink

nyomtatás

 Stehler György

Reformáció és katolikus reform
 
A középiskola 10. évfolyama számára vagy fakultációs csoportnak (2 tanóra)
 
Tartalmi célok:
- a reformáció és a katolikus reform fogalma
- a reformáció okai, egyes irányzatainak lényeges vonásai a hittételek, az egyházszervezés és a kulturális következmények tekintetében
- a katolikus egyház megújítására irányuló törekvések céljai és eredményei
- a reformáció és a katolikus reform összefüggései
 
Módszertani célok:
- a tanulmány feldolgozása kooperatív csoportmunkával történjék
- fejlessze a tanulók szövegértését és a megadott szempontok alapján történő forráselemzését
- alakítsanak ki saját szempontrendszert, és tárják fel a reformáció és a katolikus reform összefüggéseit és kölcsönhatásait
 
Tartalmi követelmények:
- legyen képes időben elhelyezni a reformáció történéseit és a katolikus megújulás intézkedéseit
- legyen tisztában az előzményekkel, és tudja összehasonlítani a reformáció különböző irányzatait
- lássa szinkronban hatásaikat és fogadtatásukat az egyes európai államokban
- ismerje fel a reformáció és a katolikus reform kulturális hatásait
 
Tanulási készségek fejlesztési követelményei:
- vegyen részt kooperatívan a tanulási folyamatban
- kövesse nyomon saját tanulási folyamatát és elevenítse fel a témával kapcsolatos korábbi ismereteit
- tudja kritikusan szemlélni a reformáció és a katolikus reform által okozott hitbeli változásokat és ismerje fel azok jelentőségét
 
 
A cikk eredeti szövegét a középiskolai tanítási-tanulási céloknak megfelelően néhány helyen átfogalmaztam.
 

<< vissza