A BALKÁN

A Balkán a Török Birodalomban

 

A török terjeszkedés a Balkánon

1354 Gallipoli elfoglalásával az oszmán-törökök megvetik lábukat a Balkánon.
1361 Drinápolyt, a második legfontosabb bizánci várost is elfoglalják. A szultán ide helyezi át székhelyét.
1371 A Marica-folyó mellett elszenvedett szerb vereség után a a szerb tartományurak sorra ismerik el a szultánt hűbéruruknak.
1389 A rigómezei csatában a szerb-bosnyák-bolgár-albán sereg vereséget szenved I. Murád seregeitől.
1396 Luxemburgi Zsigmond nemzetközi lovagserege vereséget szenvedett Nikápolynál.
1453 II. Mehmed elfoglalja Konstantinápolyt.
1463 A törökök megkezdik Bosznia hódoltatását, Mátyás elfoglalja a boszniai Jajcát és a magyar végvárrendszer részévé teszi.